Maatregelen om de psychische gezondheid op peil te houden

 

Thuiswerken is niet nieuw maar het staat wel zeer centraal in deze tijd door de COVID-19 pandemie. In dit artikel gaan de auteurs in op de mentale impact voor thuiswerkers. Er is sprake van positieve arbeidsbeleving bij thuiswerken. Maar er zijn ook negatieve uitkomsten van verschillende onderzoeken en die vragen om maatregelen om de psychische gezondheid op peil te houden. Want ook als de crisis eenmaal is overwonnenthuiswerken zal thuiswerken in een bepaalde vorm een norm blijven.

 

Ook het functioneren van de organisatiecultuur komt onder druk. Mensen maken en onderhouden immers hun eigen cultuur. Het is geen goddelijke daad of een natuurverschijnsel. Maar als werkers minder op kantoor zijn en dus niet met elkaar in een sociaal verband ideeën, benaderingen en ervaringen uitwisselen, onderhouden zij die cultuur niet. Met als gevolg dat de cultuur steeds minder een functie heeft bij het structureren van de wijze waarop mensen hun rol vervullen. De rolvervulling verliest de kleur van de eigen organisatiecultuur.

 

Uiteraard gaat het om maatwerk bij het ontwikkelen van maatregelen om de psychische gezondheid van de werkers te onderhouden. En dat geldt ook de organisatiecultuur willen we die vitaal houden. Toch zullen we in het afsluitende deel enkele algemene tips geven. Die tips kunnen aanleiding zijn om specifiek te werk te gaan, afhankelijk van de behoeften van de individuen en van de staat waarin de cultuur verkeert.

 

Dit artikel is geplaatst 27 november 2020 in HR Praktijk - zie artikel >>HR_Praktijk.jpg

Of lees als  PDF Button

Frits de lange - Eindelijk volwassen; de wijsheid van de tweede levenshelft

 

Oud worden plaatst men vaak in twee uitersten: als een ramp tegenover het is een feest. Frits de Lange presenteert in 'Eindelijk volwassen 'een alternatief perspectief. Frits-de-Lange_Eindelijk-volwassenHet is de oudere mens in-wording die zijn wijsheid verdiept vanuit doorwrochte levenservaring, reflectievermogen en zelfkennis; zich beschikbaar stellend voor anderen.

 

Lees meer...

961 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016 

 

Volmaakte-mensWetenschap en techniek ontwikkelen zich steeds sneller om mensen te verbeteren. Is er een techno-wetenschappelijke verwildering in aankomst die de essenties van mens-zijn fundamenteel verandert? Bas Heijne laat in Kleine Filosofie van de Volmaakte Mens vijftien wetenschappers aan het woord.

 

 

 

 

 

Moeder natuur krijgt lof van een van de wetenschappers in Kleine Filosofie van de Volmaakte Mens. Maar ook een draai om de oren want er zijn ook ziekten, beperkte capaciteiten en vroegtijdige ouderdom. We moeten ons niet langer bij de tirannie van ouderdom, ziekten en dood neerleggen. En dus zintuiglijke en neurale mogelijkheden verbeteren. Weg met de slavernij van onze genen. We bepalen het zelf wel.

 

Wetenschap en techniek zijn op weg om transhumanen (mensen met niet-menselijke eigenschappen) en posthumanen (voortkomend uit mensen maar geen mens meer) te vormen. Het zal mogelijk zijn om spieren, geheugencapaciteit, lichaamslengte, geslachtskeuze en levensverwachting ingrijpend te beïnvloeden. Men vraagt en wij produceren.

 

Biologen, neurologen, chemici en bijvoorbeeld neuropsychologen ontwikkelen met steun van artificiële intelligentie ongekende mogelijkheden. Gentechnologie, nanotechnologie, chiptechnologie, kwantum computing, robotica, brain-computer interfaces en wat niet meer zijn de komende tijd in staat posthumane kenmerken te ontwikkelen met bovenmenselijke intelligenties. Onze huidige menselijke begaafdheden kunnen die cognitieve architecturen niet meer bevatten.

 

Kunnen we dan te maken krijgen met individu overkoepelende, zichzelf coördinerende activiteiten? Een soort wereldbrein. Daarmee zijn we bij Brave New World (1e uitgave 1932!) met gedetermineerde productie als alfa, ypsilon of toekomstige ... Achter deze kweekstrategieën bevindt zich de centrale staatsmacht die laat kweken vanwege hogere economische en politieke idealen. Ook na de kweekfles blijft de mens in 'een fles'. De mens is immers niet van zichzelf; het africhtingsproces gaat voort. Weg met huwelijk, moederschap, Christendom en vrije keuze. O, prachtige heerlijke, nieuwe wereld.

 

In Brave New World is het de staat die eugenetische doestellingen heeft. Dat geldt niet bij de wetenschappers in Kleine Filosofie van de Volmaakte Mens. Nauwelijks geremd door regelgeving stuwt carrièredrift de ontwikkeling en vooruitgang. Snelle verspreiding van toepassingen neemt toe als de commercie erbij betrokken raakt en de ontwikkeling van morele en wetgevende kaders stagneert.

 

Sommigen benadrukken het belang van nieuwe denkkaders. Over wat mens-zijn is, over ziel, bewustzijn en over de zelfloze egomachine die we zijn. Ontwikkelen we geen nieuwe moraal dan gaat de wetenschap verder. Zonder specifiek doel, beperking of enige vooruitziende blik. Uiterst creatief voltrekken zich wetenschappelijke processen die de menselijke natuur steeds verder onttovert.

 

Heeft in de toekomst een individu nog recht om geboren te worden en op een daarop aansluitende open toekomst? Blijven we hechten aan het toeval, aan verwondering, het overweldigende en ontzagwekkende? Of komen nederigheid bij en verantwoording voor het 'ongevraagde' onder druk? Mag iemand het recht hebben om niet de eigen genetische code te kennen? Wat doen we met een nieuwe klassenmaatschappij waar de verbeterde mensen sterkere rechten opeisen dan de achterblijvers? Is er dan nog sprake van solidariteit? Een van de filosofen concludeert: hoe ver kunnen wetenschap en techniek gaan en welke invloed laten we toe op onze moraal?

 

 

Deze door Peter van den Boom geschreven recensie is geplaatst bij managementboek op 3 juni 2015. Kleine Filosofie van de Volmaakte Mens is direct te bestellen bij: Managementboek

 

Le président en marche!

 

Volgens de Franse president Emanuel Macron is een ingrijpende transformatie noodzakelijk in de Franse economie en in de politieke moraal. Frankrijk moet niet afglijden naar een onbeduidende staat. Dat is ook niet in het belang van Europa. Macron is niet de enige die concludeert dat ingrijpende veranderingen noodzakelijk zijn in Frankrijk. Ik bespreek de volgende boeken:

Guilluy, Chr. (2015).   La France périphérique; comment on a sacrifié les classes populaire.

Guilluy, Chr. (2016).   Le crépuscule de la France d’en haut.

Teinturier, B. (2017).  Plus rien à faire, plus rien à foutre; la vraie crise de la démocratie.

Macron, E  (2017).      Révolution; réconcilier la France.

Wesseling, H. (2012). Charles de Gaulle; De man die nee zei 1890-1970.

 

Lees meer...

Peter van den Boom & Peter de Roode - Theatervoorstellingen in organisaties - Boek en Training

theatervoorstellingen-in-organisaties'Theatervoorstellingen in organisaties'

In 2016 stond Theatervoorstellingen in Organisaties

60 dagen in de managementboek top 100.

 Voorheen heette dit boek  De Interne Veranderaar.

Inhoud Training en boek:

Je ziet het elke dag in je eigen organisatie. Mensen spelen theater en de afdeling is het decor. Eén van de teamleden opent en stelt zich in de spotlights; "heb je het al gehoord over gisteren, in het managementteam"? Hij kijkt rond om de anderen uit te nodigen mee te doen want alleen acteren is niet leuk. En ieder pakt zijn rol weer op als aangever, versterker, afmaker. De regisseur souffleert de nieuweling, in de coulisse. Ja, cultuur is dwingend. Wat een acteertalenten!

 

Peter van den BoomEn al spelend in het bovenstroomse en onderstroomse organisatietheater versterken zij de onderliggende collectieve redeneerpatronen: interpretaties, betekenissen, waarden, strevingen en gedragsaanwijzingen. Zij versterken dus hun subcultuur; "zo zijn onze manieren". Je leest dit boek met een glimlach van herkenning. En je vraagt je af: hoe moet ik interveniëren? Ook daar geeft Theatervoorstellingen in Organisaties antwoord op. Zie onderstaand de inhoudsopgave van De Interne Veranderaar in het Organisatietheater. Graag organiseren wij een training.

Bestellen van Theatervoorstellingen in Organisaties via deze link: ManagementboekPeter de Roode

 

Lees meer...
FacebookTwitterLinkedIn