Peter van den Boom - Duurzaam HR; zo buiten, zo binnen

 Duurzaam

Een organisatie is altijd in wording om af te stemmen op de externe context die met ‘duizend stemmen’ spreekt. Dus afstemmen op onvoorspelbaarheid, turbulentie, dynamiek en chaotische toestanden. Bevindt duurzaamheid zich volgens de principes van MVO ook op het strategie palet? Dus op basis van rechtvaardigheid en respect vrijwillig je verantwoordelijkheid nemen voor sociaal maatschappelijke en ecologische vraagstukken. Een kleurrijk strategie palet bevat een meervoudig perspectief op interne en externe belanghebbenden. HR kleurt daarin mee en richt zich dan op presteren, menselijke maat en duurzaamheid.

 

Deze white paper is geplaatst bij HR Community 12 januari 2019 en via deze link te openen. 

HR community

Renée van Riessen - Van zichzelf bevrijd; Levinas over transcendentie & nabijheid

 

Renée van Riessen heeft een studie geschreven over de Franse filosoof Levinas met de titel ‘Van zichzelf bevrijd’. Voor Levinas staat de relatie met de ander en het andere centraal in zijn humanistische filosofie. EenLevinas mens onthecht zich van zichzelf, maakt zich los van zijn eigen dagelijkse bestaan, als hij naar zichzelf kan kijken alsof hij een ander is. Dat kan ertoe leiden dat hij ook de ander ziet als een ander mens dan daarvoor. Levinas ziet het centraal stellen van zichzelf als een belemmering in de relatie met de ander.

 

Lees meer...

961 hits tot vernieuwing site, 8 oktober 2016 

 

Volmaakte-mensWetenschap en techniek ontwikkelen zich steeds sneller om mensen te verbeteren. Is er een techno-wetenschappelijke verwildering in aankomst die de essenties van mens-zijn fundamenteel verandert? Bas Heijne laat in Kleine Filosofie van de Volmaakte Mens vijftien wetenschappers aan het woord.

 

 

 

 

 

Moeder natuur krijgt lof van een van de wetenschappers in Kleine Filosofie van de Volmaakte Mens. Maar ook een draai om de oren want er zijn ook ziekten, beperkte capaciteiten en vroegtijdige ouderdom. We moeten ons niet langer bij de tirannie van ouderdom, ziekten en dood neerleggen. En dus zintuiglijke en neurale mogelijkheden verbeteren. Weg met de slavernij van onze genen. We bepalen het zelf wel.

 

Wetenschap en techniek zijn op weg om transhumanen (mensen met niet-menselijke eigenschappen) en posthumanen (voortkomend uit mensen maar geen mens meer) te vormen. Het zal mogelijk zijn om spieren, geheugencapaciteit, lichaamslengte, geslachtskeuze en levensverwachting ingrijpend te beïnvloeden. Men vraagt en wij produceren.

 

Biologen, neurologen, chemici en bijvoorbeeld neuropsychologen ontwikkelen met steun van artificiële intelligentie ongekende mogelijkheden. Gentechnologie, nanotechnologie, chiptechnologie, kwantum computing, robotica, brain-computer interfaces en wat niet meer zijn de komende tijd in staat posthumane kenmerken te ontwikkelen met bovenmenselijke intelligenties. Onze huidige menselijke begaafdheden kunnen die cognitieve architecturen niet meer bevatten.

 

Kunnen we dan te maken krijgen met individu overkoepelende, zichzelf coördinerende activiteiten? Een soort wereldbrein. Daarmee zijn we bij Brave New World (1e uitgave 1932!) met gedetermineerde productie als alfa, ypsilon of toekomstige ... Achter deze kweekstrategieën bevindt zich de centrale staatsmacht die laat kweken vanwege hogere economische en politieke idealen. Ook na de kweekfles blijft de mens in 'een fles'. De mens is immers niet van zichzelf; het africhtingsproces gaat voort. Weg met huwelijk, moederschap, Christendom en vrije keuze. O, prachtige heerlijke, nieuwe wereld.

 

In Brave New World is het de staat die eugenetische doestellingen heeft. Dat geldt niet bij de wetenschappers in Kleine Filosofie van de Volmaakte Mens. Nauwelijks geremd door regelgeving stuwt carrièredrift de ontwikkeling en vooruitgang. Snelle verspreiding van toepassingen neemt toe als de commercie erbij betrokken raakt en de ontwikkeling van morele en wetgevende kaders stagneert.

 

Sommigen benadrukken het belang van nieuwe denkkaders. Over wat mens-zijn is, over ziel, bewustzijn en over de zelfloze egomachine die we zijn. Ontwikkelen we geen nieuwe moraal dan gaat de wetenschap verder. Zonder specifiek doel, beperking of enige vooruitziende blik. Uiterst creatief voltrekken zich wetenschappelijke processen die de menselijke natuur steeds verder onttovert.

 

Heeft in de toekomst een individu nog recht om geboren te worden en op een daarop aansluitende open toekomst? Blijven we hechten aan het toeval, aan verwondering, het overweldigende en ontzagwekkende? Of komen nederigheid bij en verantwoording voor het 'ongevraagde' onder druk? Mag iemand het recht hebben om niet de eigen genetische code te kennen? Wat doen we met een nieuwe klassenmaatschappij waar de verbeterde mensen sterkere rechten opeisen dan de achterblijvers? Is er dan nog sprake van solidariteit? Een van de filosofen concludeert: hoe ver kunnen wetenschap en techniek gaan en welke invloed laten we toe op onze moraal?

 

 

Deze door Peter van den Boom geschreven recensie is geplaatst bij managementboek op 3 juni 2015. Kleine Filosofie van de Volmaakte Mens is direct te bestellen bij: Managementboek

 

Le président en marche!

 

Volgens de Franse president Emanuel Macron is een ingrijpende transformatie noodzakelijk in de Franse economie en in de politieke moraal. Frankrijk moet niet afglijden naar een onbeduidende staat. Dat is ook niet in het belang van Europa. Macron is niet de enige die concludeert dat ingrijpende veranderingen noodzakelijk zijn in Frankrijk. Ik bespreek de volgende boeken:

Guilluy, Chr. (2015).   La France périphérique; comment on a sacrifié les classes populaire.

Guilluy, Chr. (2016).   Le crépuscule de la France d’en haut.

Teinturier, B. (2017).  Plus rien à faire, plus rien à foutre; la vraie crise de la démocratie.

Macron, E  (2017).      Révolution; réconcilier la France.

Wesseling, H. (2012). Charles de Gaulle; De man die nee zei 1890-1970.

 

Lees meer...

Peter van den Boom & Peter de Roode - Theatervoorstellingen in organisaties - Boek en Training

theatervoorstellingen-in-organisaties'Theatervoorstellingen in organisaties'

In 2016 stond Theatervoorstellingen in Organisaties

60 dagen in de managementboek top 100.

 Voorheen heette dit boek  De Interne Veranderaar.

Inhoud Training en boek:

Je ziet het elke dag in je eigen organisatie. Mensen spelen theater en de afdeling is het decor. Eén van de teamleden opent en stelt zich in de spotlights; "heb je het al gehoord over gisteren, in het managementteam"? Hij kijkt rond om de anderen uit te nodigen mee te doen want alleen acteren is niet leuk. En ieder pakt zijn rol weer op als aangever, versterker, afmaker. De regisseur souffleert de nieuweling, in de coulisse. Ja, cultuur is dwingend. Wat een acteertalenten!

 

Peter van den BoomEn al spelend in het bovenstroomse en onderstroomse organisatietheater versterken zij de onderliggende collectieve redeneerpatronen: interpretaties, betekenissen, waarden, strevingen en gedragsaanwijzingen. Zij versterken dus hun subcultuur; "zo zijn onze manieren". Je leest dit boek met een glimlach van herkenning. En je vraagt je af: hoe moet ik interveniëren? Ook daar geeft Theatervoorstellingen in Organisaties antwoord op. Zie onderstaand de inhoudsopgave van De Interne Veranderaar in het Organisatietheater. Graag organiseren wij een training.

Bestellen van Theatervoorstellingen in Organisaties via deze link: ManagementboekPeter de Roode

 

Lees meer...
FacebookTwitterLinkedIn