Boeken

      In 2016 stond Theatervoorstellingen in Organisaties 60 dagen in de managementboek top 100.  Voorheen heette dit boek  'De Interne Veranderaar'.     Mensen komen 's morgens de organisatie binnen en hun theaterrol ligt al klaar. Afhankelijk van wat er speelt vertonen zij weer het voorspelbare gedrag dat past bij die rol. Wat een

  'Een nieuw perspectief voor het ontwikkelen van effectieve organisaties'    Samenvatting: De samenleving bevat steeds minder kleefstof om groepen mensen met elkaar te verbinden. Organisaties maken deel uit van die samenleving. Zij moeten benaderd worden als een reflectieve werkgemeenschap, waar het aankomt op betekenisverlening, zingeving en ontwikkeling. Dit is nu onvoldoende

  'Cultuureffectief inzetten in het voortbestaan van organisaties'          Samenvatting Vaak staat organisatiecultuur op de managementagenda. De cultuur moet om want de strategische ambities verlangen meer slagvaardigheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. De cultuur is een belemmerende factor geworden voor het voortbestaan van de organisatie. Maar organisatiecultuur laat zich niet zo maar als instrument inzetten