Binnen het spanningsveld nabijheid en afstand koerst Boom Training and Consultancy aan op het realiseren van veranderkundige doelen en het intensiveren van het collectieve zelf navigerende vermogen. In de  adviespraktijk betekent dat focus op organisatie-effectiviteit en de menselijke maat. Beide aspecten zijn gerelateerd aan de omgevingsdynamiek. Boom Training and Consultancy ondersteunt de organisatie in haar verdere ontwikkeling met effectieve organisatiediagnoses en veranderkundige benaderingen.

 

Lees meer...

Bij interim opdrachten richt Boom Training and Consultancy zich uiteraard op het afgesproken resultaat. Daarnaast focussen we op het vergroten van collectieve vermogens: reflecteren, leren, veranderen, presteren en zelfsturing. Een verandertraject dat meestal gerealiseerd moet worden tijdens de interim opdracht draagt bij aan de verdere ontwikkeling van deze vermogens zodat de organisatie-intelligentie toeneemt. In de interim praktijk is dat een combinatie van sturen, enthousiasmeren en faciliteren. Participatie door leidinggevenden en medewerkers is een focuspunt bij de vervulling van een interim opdracht. Met de opdrachtgever vinden frequent tussentijdse evaluatiegesprekken plaats.

 

Lees meer...

FacebookTwitterLinkedIn